Ditt professionella rykte

Upptäck DIN främsta tillgång

FÖRFATTARE: Per Frykman och Karin Sandin

Det professionella ryktet och det personliga varumärket kan vara avgörande för en människas framgångar i livet i allmänhet, och karriären i synnerhet. Trots det känner många inte till hur man arbetar med sitt varumärke, eller ännu värre – de är inte medvetna om att de har ett.

I dag spenderar många företag stora summor på att bygga ett starkt varumärke och skapa en god image – utan att tänka på att varje verksamhet är en förlängning av medarbetarnas personliga varu­märken. Ett av de hetaste arbetsområdena hos framgångsrika företag är därför att utveckla dessa sidor hos sina anställda. Som man uppfattar med­arbetaren – ja, så uppfattar man företaget.

Kunskapen om ditt professionella rykte öppnar nya möjligheter och kan avgöra din framtid. "Ditt professionella rykte. Upptäck DIN främsta tillgång" är en väckarklocka och en spark i baken för den som är redo att ta sig an sin situation. Tänkvärda reflektioner varvas här med praktiska tips. Boken är mycket ”hands-on” och bygger till största del på de två författarnas egna erfarenheter.

ISBN: 978-91-86691-06-6
TYP: Facklitteratur
UTKOM: 2011-10-27

Köp boken i närmaste bokhandel eller direkt på nätet:
Adlibris
Bokus
CDON


Ditt professionella rykte