Pressröster om

"Ditt professionella rykte"

2011-12-15

BTJ recenserar "Ditt professionella rykte"

BTJ:s lektör Inge Ohlsson skriver bland annat "Boken innehåller tankeväckande illustrationer […]Författarna har skrivit en personligt färgad bok om ett värdeladdat ämnesområde."
BTJ häftepos 12103031