Manus


Vad gäller nya böcker är vi på Roos & Tegnér främst intresserade av facklitteratur. Kriminalberättelser och barn- och ungdomslitteratur ger vi inte alls ut.

Har du ett färdigt manus eller en bokidé vill vi att du först mailar in ett synopsis eller en sammanfattning så att vi kan bilda oss en uppfattning om det passar in i vår utgivning. Och bifoga gärna en kort presentation av dig själv. Först därefter kan vi ta emot ett fullständigt manus.

Förlaget tar inget ansvar för insänt material. Vill du få ditt manus returnerat måste du bifoga returporto. Ibland dröjer det upp till ett par månader innan vi kan lämna något besked och vi har i de flesta fall ingen möjlighet att ge individuella omdömen av icke antagna manus.

Maila till: info@roostegner.se

Roos & Tegnér producerar även böcker för företag och organisationer. Vi tar tillsammans med er fram en färdig bok från en av er eller oss gemensamt framarbetad idé. Ring oss för en diskussion!